Στιχάκια χωρισμού - Ο χωρισμός σβήνει τα μικρά αισθήματα και μεγαλώνει τα μεγάλα, όπως ο αέρας σβήνει το κερί αλλά δυναμώνει τη φωτιά.